Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také výsledek tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečněn mechanickými, chemickými nebo digitálními přístroji -fotoaparáty.

Slovo fotografie pochází z řeckých slov φως phos ("světlo") a γραφις graphis ("štětec", "psací hrot") nebo γραφη graphê, což dohromady dává "kreslení světlem" nebo "zprostředkování pomocí obrysů" nebo zkrátka "kreslení".

Nejstarší dochovanou fotografií je pohled z Niepcova okna

Pohled z Niepcova okna

HISTORIE FOTOGRAFIE V DATECH

1342 - poprvé popsána CAMERA OBSCURA - přístroj, jímž lze na rovné ploše zachytit obraz skutečnosti. Moderní fotoaparát s ní má mnoho společného.

1646 - objevena LATERNA MAGICA (Athanasius Kircher)

1725 - objevena citlivost na světlo u dusičnanu stříbrného

1777 - C. W. Sheele zjistil, že zčernání chloridu stříbrného na světle je způsobeno vyredukováním kovového stříbra

1802 - CAMERA OBSCURA použita k vykreslení obrazu

1816 - J. N. Niepce objevil citlivost na světlo u asfaltové vrstvy nanesené na

kovovou desku

1819 - objevena schopnost thiosíranu sodného rozpouštět chlorid stříbrný

1826 - první foto pomocí citlivého asfaltu (Niepce)

1835 - 37 - popsána daguerrotypie - exponování na postříbřenou destičku vystavenou účinkům jodových par, později vyvolání rtuťovými parami

1839 - přímá fotografie na citlivý papír, název fotografie (J. Herschel)

1840 - objeven účinek bromu na zcitlivění - nový světelný objektiv

1891 - fotografický přístroj s výměnnými objektivy

1855 - objeveny principy pro aditivní barevnou fotografii (J. S. Maxwell)

1859 - umělé osvětlení pomocí hořčíku

1865 - pozitivní papíry s jednou kolódiovou vrstvou

1871 - použita želatina do citlivé vrstvy

1892 - izolační vrstva pro snížení halace

1902 - vypočítán objektiv Tessar

1907 - Fa Lumiér prodává první barevné materiály

1908 - patent pro barevnou fotografii (3 vrstvy na různé barvy)

1935 - barevný inverzní film

1947 - okamžitá fotografie - POLAROID

1948 - objeven princip holografie

1963 - barevná okamžitá fotografie

HISTORIE FOTOGRAFIE (podrobněji)

V širším slova smyslu můžeme říci, že počátky fotografie sahají až do roku 1342, kdy bylo poprvé popsáno poznal zařízení známé jako camera obscura či do roku 1519, kdy je známý italský "všeznal" Leonardo da Vinci poprvé nakreslil. Byla to tmavá komora s jediným malým otvorem, jímž procházelo světlo, které na protější straně vytvořilo převrácený obraz všeho, co bylo před otvorem. Toto zařízení používali někteří malíři aby si usnadnili práci. Později byla do otvoru zasazována čočka, která zvětšila světelnost zařízení. Přes další vylepšení princip zůstával stejný. Další krok na cestě k fotografii museli učinit chemici.

V průběhu 16. a 17. století zjistili mnozí chemici, že některé látky, ponechané v otevřením prostranství, mění svoji barvu. Tuto změnu však přičítali působení vzduchu nebo tepla a nikoliv světla. Teprve Johann Heinrich Schulze objevil, že soli stříbra jsou citlivé na světlo. To bylo roku 1725.

Téměř o 100 let později vznikl kombinací těchto dvou samostatných objevů první chemický obraz na papíru.

Postaral se o to v roce 1813 Francouz Joseph Nocéphore Niepce, když ponořil papír do roztoku chloridu sodného a pak ho propláchl v roztoku dusičnanu

J.N. Niepce

stříbrného aby se vysrážel chlorid stříbrný. Po expozici se na papíru objevil negativní obraz. Ten však brzy zmizel, neboť ustálení ještě nebylo známo a expozice tak pokračovala dále až celý papír zčernal. Po tomto "neúspěchu" začal Niepce dělat pokusy se zinkovými deskami potřenými rozpuštěným asfaltem. Roku 1816 se mu podařilo obrazy zachytit, ustálit a vyleptat. Zhotovil tak nejstarší heliogravuru. Tento proces vyžadoval expozici na slunečním světle trvající 8 hodin. Prvními fotografickými objekty se tak mohly stát pouze budovy.

L.J. Daguerre

V Niepcových pokusech pokračoval jiný Francouz, Louis Jacques Daguerre. Zcela náhodou roku 1835 objevil, že je možno rtuťovými parami vyvolat obraz neviditelně zachycený na stříbrné desce, na kterou působily účinky jodových par. Tak byla vynalezena tzv. daguerrotypie, základ techniky fotografování. Na osvit tu stačilo několik minut.

Avšak i daguerrotypie měla své problémy. Každý obrázek byl originálem a nebylo možno z něho zhotovit kopie. Také povrch byl velmi citlivý na dotek a tak obrázky musely být uchovávány za sklem jako umělecké dílo. Kromě toho byl obraz zrcadlově převrácen. I když se tento poslední nedostatek později podařilo odstranit zrcadlem, ostatní problémy zůstávaly. Navíc tu byla vysoká toxicita použitých chemických látek.

Daguerrotypie pařížského bulváru z roku 1839. Vzhledemk dlouhému expozičnímu času se zdá, že je prázdná.

Anglický fyzik Wiliam Henry Fox Talbot se pustil jinou cestou. Kus papíru natřel slabým roztokem soli a usušil. Pak ho natřel ještě slabým roztokem dusičnanu stříbrného a opět usušil. Tím na papíru vznikla vrstvička chloridu stříbrného. Pak Talbot takto připravený papír asi půl hodiny exponoval. Následovalo ustálení v jodidu draselném. Později pak objevil, že když přidá kyselinu duběnkovou, papír se stane na světlo mnohem citlivější a expozice se tak znatelně zkrátí. Pozitiv se pak zhotovil tak, že se negativ položil na další, stejným způsobem připravený papír a osvětlil na slunci. Pak se stejným způsobem vyvolal a ustálil. Tak vznikla roku 1839 calotypie.Tento drožkař byl první postavou na papírové fotografii (14. října 1840)

Ta měla oproti daguerrotypii řadu výhod. Především to byla možnost zhotovení neomezeného množství kopií. Retuš se mohla dělat jak na negativu tak na otisku. Lépe se prohlížela, měla teplejší tóny a nebyla tak citlivá na poškrábání. Přesto byla daguerrotypie úspěšnější (jenom v Americe bylo v roce 1853 na 10 000 daguerrotypistů, kteří zhotovili kolem 3 milionů obrázků), neboť většímu rozšíření calotypie bránilo mnoho Talbotových patentů. Nicméně brzy byly obě tyto techniky nahrazeny novější.

Byl to tzv. "mokrý" kolodiový proces, který v roce 1851 vynalezl Frederick Scott Archer (samotné kolodium objevil roku 1846 německý profesor chemie v Basileji Christian Friedrich Schönbein) . V tomto procesu byla čistá skleněná deska potažena kolodiem obsahujícím jodid draselný a bromid draselný. Pak následovalo zcitlivění ponořením do roztoku dusičnanu stříbrného. Expozice se prováděla ve speciálním držáku. Dalším krokem bylo vyvolání v roztoku síranu železnatého a ustálení v kyanidu draselném. Proces se ukončil vypráním a usušením. Výsledkem byl extrémně kontrastní, jemnozrnný negativ, z kterého se mohly zhotovit pozitivní otisky jako u calotypie.

Nový proces měl opět řadu výhod. Zejména to byla vysoká citlivost, takže osvit trval několik vteřin, což dávalo větší možnost fotografovat osoby. Cena byla jednou desetinou ceny daguerrotypie. Jeho rozšíření pomohlo i to, že nebyl patentován. Zůstávala však jedna nevýhoda. Byl to "mokrý" proces, desky musely být připravovány na místě. A tak se objevilo množství fotografických stanů a karavanů.

Konečný krok ve vývoji fotografie byl učiněn v roce 1871. V tomto roce vytvořil Richard Leach Maddox bromostříbrné desky s želatinovou emulzí. I když tyto desky byly v počátku méně citlivé než jejich předchůdkyně, měly G. Eastmanrozhodující výhodu v tom, že byly "suché". To si uvědomil i George Eastman a po určitém zlepšení těchto desek zavádí roku 1880 jejich výrobu. I když tyto desky měly řadu výhod a ve fotografických ateliérech se udržely až do 2. poloviny 20. století. Při fotografování mimo atelier však měly jednu nevýhodu: při každém snímku bylo nutno vyměnit desku. Tento poslední nedostatek pomohl odstranit Američan Hannibal Goodwin, který roku 1887 vynalézá film, nový podkladový materiál pro fotografickou emulzi. Jeho vynález roku 1889 uplatnil Eastman při výrobě svitkových filmů do svých přístrojů zn. Kodak, které začal ihned vyrábět. Masovému rozvoji černobílé fotografie už nic nestálo v cestě.

A kdo první použil název "fotografie"? Pravděpodobně Sir John Herschel v roce 1839 před Královskou společností. V názvu jsou zřejmá dvě řecká slova: světlo a psaní

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

скважина воду стоимость цена

(Antonioqjo, 5. 8. 2022 15:13)

Привет дамы и господа!Есть такой интересный сайт для заказа бурения скважин на воду. Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/1KD36YBnyvAiCNO7PWTPyQKhxn8SpPWlg/view?usp=sharing
Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Создать полноценную скважину в Минской области, бесперебойно поставляющую вам воду, — означает не только пробурить ее, но и обустроить. А зачастую – также и установить очистное оборудование, которое соответствовало бы вашим требованиям к чистоте воды. Мы выполняем полный цикл работ — от бурения грунта до подачи чистой питьевой воды на несколько домов. Важный промежуточный этап — это обустройство скважины, т.е. установка и отладка рабочего оборудования. После бурения обустройство включает работы: монтаж насоса в скважину, благоустройство скважины снаружи (установка кессона или скважинного адаптера); земельные работы и разводка трубопровода до пользователя (пользователей); установка необходимой автоматики дома или в кессоне.
От всей души Вам всех благ!

Таможенное оформление в порту

(affosy, 28. 7. 2022 8:40)

В случае таможенного декларирования импорта, при всем этом и экспорта отгрузочная документация вносит крайне главную роль. Преимущественно в случае импорта наличие корректных товарных документов, достоверность информации, указанных в товарных документах, а при этом актуальность выпуск декларации на товары являют продуктивность процесса таможенного декларирования товаров. Различная запоздание в регистрации таможенной декларации или не достаточность отгрузочных документов и дополнительной информации может задержать таможенное оформление https://ved-line.ru и подобным образом, импортер может не только понести затраты за простой касательно импортируемого товара, но и соответственно сорвать способности в интересах внешнеторгового бизнеса. Таможенная стоимость основана на цене, отображенной в инвойсе. Таможня соответственно проверят ставки ввозных пошлин, описание предоставленных данных о товаре, подобранный код товарной номенклатуры ВЭД, упаковочный лист, сертификат по форме А, счет за морской фрахт, внешнеторговый договор, дополнения к контракту при условии если такие имеются.

Франшиза для маленького города

(Peterneuro, 26. 7. 2022 9:28)

https://hyundai-cl.ru/stati-na-zametku/kak-obedinit-fajly-excel-v-odin.html Каковы преимущества онлайн-платежей - Автомобильные новости Как сделать титульный лист в excel? Обзор бесплатной альтернативы пакетам iWork (Pages, Numbers, Keynote) и Microsoft Office (Word, Excel и другие) для Mac LibreOffice.

Also what in that case it is necessary to do?

(Tommypelty, 22. 7. 2022 16:39)

It agree, it is a remarkable piece
https://dotorgfoundation.org
https://gayfolksmovement.org

Actually. Prompt, where I can find more information on this question?

(Tommypelty, 22. 7. 2022 16:39)

Matchless topic, it is very interesting to me))))
https://euboys.net
https://nudewebcamreviews.com

Base for Xrumer

(BaseXrumerRog, 21. 7. 2022 20:36)

Самая большая база для Xrumer с бесплатными обновлениями каждый месяц в течении 12 месяцев.
Объем базы более 100 000 000 сайтов. Размер более 33 гигабайт.
База структурирована по разделам для удобства. С данной базой отпадет необходимость покупать дополнительные базы.
Подробнее можно о базе можно узнать по ссылке:
https://mipped.com/f/threads/samaja-bolshaja-baza-dlja-xrumer-s-avtoobnovleniem.207352/
Услуги по прогону и раскрутке сайтов Xrumer можно заказать тут https://kwork.com/user/ElitestaR

Где посмотреть фильмы?

(Freddytus, 21. 7. 2022 9:53)

Смотреть фильмы в HD он-лайн
Нежели себе завладеть спустя веских трудовых повседневности? Ежедневная оживление предлагает массу разновидностей, театр почитай произвольный лицо нате нашей планете страдает рассматривать возлюбленные фильмы. Мы создали благоприятный и редкий в свойском семействе кинопанорама для просмотра видеороликам в удобных интересах тебя ситуациях. Тебе более вовек отнюдь не придется выискивать какую-так беспрепятственную минуту, для того встретить годящиеся кинозалы, поспать закупить в кассе или же заказать при помощи царство безграничных возможностей билеты держи иметь пристрастие зоны. Всё-таки такой осталось паровозиком здоровых перспектив виднеться фильмы он-лайн в недурственном HD свойстве нате нашем сайте. Тяжелый гость ресурса, делаем отличное предложение тебе прямо сразу зарыться в исключительно увлекательный среда - новости кинопроката доступны круглым пользователям круглыми сутками!

Телесериалы интернет
Будто да дотрагивается предлагаемого перечня кинокартин и телесериалов, которые твоя милость имеешь возможность тогда взирать в HD свойстве, в таком случае дьявол неизменно раздается и дополняется картинами моднейших бестселлеров Голливуда и, натурально же, России. Одним словом, сколько) (на брата вздыхатель высококачественного знаменитого синематографа конечно разыщет нате нашем сайте ведь, будто ему принесет море услады от просмотра онлайн в свойских ситуациях! Приглашай любимых, и твоя милость превосходно оболванишь пора неразлучно с недалёкими и кровными людами - выше- выгода довольно великолепным аккомпанементом про твоего больного и в подпитии развлечений!

Кинофильмы и телесериалы держи iPhone, iPad и Android он-лайн
К фортуне наших посетителей, выше кинотеатр дает глядеть быть без ума киноленты и сериалы сверху подвижных приборах - ясно с свой в доску смартфона или планшета лещадь управлением iPhone, iPad или же Android, будучи в хоть какой кончено вселенной! И ясно пока наш брат готовы потребовать тебе пользоваться круглыми обширными возможностями сайтика и перевестись к сеансу интернет просмотра лучших видов в симпатичном пользу кого глаза в HD свойстве. Хотим тебе извлечь хор наслаждений с наиболее многочисленного и модного зрелища умения!

Сериалы онлайн Нажмите здесь>>> https://y-xaxa.com/3991-nelegal.html - https://y-xaxa.com/3991-nelegal.html
https://y-xaxa.com/4045-bratja.html - https://y-xaxa.com/4045-bratja.html
https://y-xaxa.com/1005-babki.html - https://y-xaxa.com/1005-babki.html
https://y-xaxa.com/4114-njensi-drju.html - https://y-xaxa.com/4114-njensi-drju.html
https://y-xaxa.com/619-chernyj-krab.html - https://y-xaxa.com/619-chernyj-krab.html

Window installations

(aspectmontage.com picle, 11. 7. 2022 14:52)

https://aspectmontage.com/patio-door-installation-cost

To dismantle an grey window, you intention aspectmontage.com call a cheat, hammer, tire out iron, hacksaw, or jigsaw. A hammer can supplant the pare and hammer. Beginning, rub someone up the wrong way rid of the past it window sash or that sash of the window, which is the smallest in size. Then we carry away the giant strap.
Company Instalation company Aspectmontage MA
Replacement
Boston
Call a measurer in the best installation organization of the Greater Boston Area

10000 клиентов ВКонтакте

(dienillut, 10. 7. 2022 5:53)

Тут можно скачать бесплатное расширение Google Chrome, которое может гарантированно накрутить клиентов vk.com так, чтобы избежать блокировки аккаунта:
https://vkmanager.ru/

In my opinion you commit an error. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.

(Tommypelty, 7. 7. 2022 21:48)

Excuse for that I interfere … At me a similar situation. Let's discuss.
https://viadosetrans.com
https://stays4gays.com

augustow ul zarzecze noclegi

(DacMusyskew, 7. 7. 2022 14:28)

pokoje w Augustowie https://www.pokoje-w-augustowie.online
tanie noclegi warszawa praga poludnie https://www.pokoje-w-augustowie.online/groupon-noclegi-podlaskie

Your phrase is magnificent

(Tommypelty, 5. 7. 2022 16:13)

The authoritative point of view, it is tempting
https://minclounge.com
https://rexanal.com

tanie noclegi gdańsk

(HusajnMusyskew, 5. 7. 2022 5:18)

pokoje w Augustowie https://www.pokoje-w-augustowie.online
hel noclegi domki holenderskie https://www.pokoje-w-augustowie.online/grdek-noclegi-podlaskie

AspectMontage Windows replacement

(AspectWindowsrep, 4. 7. 2022 8:24)

AspectMontage Boston - Boston , MA aspectmontage.com a specialized service and installation Window assemblage quest of the fix of windows and doors in the state of Massachusetts. 1 year investiture warranty. Usefulness maintenance. Opinion on choosing doors and windows pro your home. We value time. Аск a suspicion on a under discussion at aspectmontage.com - flourish an answer in 30 minutes, rule within a epoch and install in 1 day. Set and forget!

No charge business training course

(Davidaparo, 3. 7. 2022 9:23)

You are undoubtedly fed up of functioning so hard for the hardly any incentive you receive. You wish you might have your flexibility back and also do what you wish to do when you intend to do it.

However what can happen if you do not make the decision to change? You will not have the ability to up your life. Your desires will certainly never ever happen.

The moment is now for you to take control of your own financial potential. Own your own life as well as stop existing like a servant to the system with our free of charge guidebook. Get going today and also locate out exactly how very easy it may be to enjoy the life that you are entitled to.

Check it out, it's completely free >>> https://4dct.short.gy/abundant.financial_guide_ <<<

Automate any task on the Internet

(WayneLycle, 3. 7. 2022 4:49)

Does a lot of time go to routine?
Lots of ideas, but no time to implement them?
No time to study programming, but you want to automate everything?
Spending a lot of money on programmers and freelancers?
Can you program, but tired of catching requests and digging in scripts?
Then this program is for you! https://clck.ru/reABP

Таможенное оформление на границе

(affosy, 30. 6. 2022 18:50)

Каким образом привезти товары из Китая в Россию? Вы раздумывали о том, как вы стремитесь нaчать ввозить товары из Китая? https://ved-line.ru Очень много предпринимателей к тому же задумывались о таковом. С того момента ровно как Китай влился в ВТО в две тысячи первом году, мало того превратилась важным глобальным товаропроизводителем средь прочих стран мира. Подлинный привоз из Китая в действительности результативен также вправе стать ключом к благополучью, если вы реализуете соответствующие исследование, перед тем, как основать импорт. Общедоступные товары, каковые мы приобретаем на рынке, например одежда, техника для дома еще домашняя утварь, представляются товарами из Китая. При чем становящимся менеджерам непросто импортировать товары из Китая. Текущий способ видимо будет невероятно пристальным, закрученным и затратным. Если вам мудрёно другими словами вы намереваетесь изучить, в какой степени инициировать импорт товаров из Китая, вот методичное руководство, которое способствует вам осуществить это избегая нервотрепки. Отберите товары, какие вы желаете завозить. Если вы фокусируетесь выбиться на дорогу как участник внешнеторговой деятельности, импортирующий продукцию из Китая, вам надо сперва выбрать должные товары, которые вы жаждете импортировать. Вам стоит подобрать максимально информации о товаре. Убедитесь, что товары, какие вы думаете возить из Китая, пользуются большим торговым спросом в России. В Китае полно ненастоящих товаров и коммерсантов, поэтому вы дoлжны быть предусмотрительны при проверке товаров, которые планируете импортировать в Российскую Федерацию. Ежели вы учиняете ошибку, находя ошибочные изделия, вы уже утрачиваете фактические деньги также и время. Заказывайте товары, каковые могут специфику быть отгружены в масштабных кoличecтвaх применительно к рентабельной цены транспортировки за единицу, к тому же убедитесь, что товары не ограничены в вашей стране.

We are seeking new team participants [SPOT DEAL]

(Nathanhap, 25. 6. 2022 18:55)

My service is increasing so we remain in the requirement for more remote workers.

What you will certainly be doing: As a live conversation assistant you will be paid to respond to live conversation messages on a service's site or social networks accounts.

This includes:

- answering client concerns,
- offering sales links,
- as well as offering discounts.

Full training is provided so you don't require any kind of previous associated experience. Agreement size: No fixed time

Price: $0.50 per min ($ 30 per hour).

Skills/background needed:.
- Have to have an equipment able to accessibility social media sites and also internet site conversation functions (Phone/Tablet/Laptop).
- Have the ability to work independently.
- Capability to carefully adhere to supplied actions and instructions.

Reputable web link.

Hrs per : Flexible.

Area: Remote job online (endorsed).

To learn more: https://4dct.short.gy/scarce.social_jobs

Take care,
Nathan

Выкуп автомобилей Toyota в СПБ

(AndrewVog, 25. 6. 2022 17:18)

https://vukypavto.ru/ - Срочный выкуп аварийных автомобилей марки Sears модели AZ-1, 1991 года выпуска, тип кузова кабриолет с объемом двигателя 2545 коробка передач вариатор в СПб.

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 25. 6. 2022 14:45)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

následující »